Anuel AA - Sobreviviendo

Tatuajes en mi piel
Yo estoy en la NBA y Magic Jhonson con el 32, eh
Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez
Empecé joseando y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.