Moses Pelham - Momomomomosespelham

Das hier ist für alle, die was sagen meine Musik sei ihnen zu dunkel
Zu depressiv, was auch immer
I got you, homie
Wenn deine Alte chillen will, ke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.