Moses Pelham - An alle Engel

Höchste Zeit sich zu erheben, endlich aufzustehen
Und diesem feigen Schiss von Leben, 'n bisschen, was es braucht, zu geben
Grade eben, vortrefflich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.