Moses Pelham - BGMB

Base Drum (clap), (tz-tz) Snare Drum
Facepalm, Rap, Junge, komm 'n bisschen näher ran
Boah, was soll ich sagen, Homes? Beleidige sie und
Du hast in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.