21 Savage - Issa

Issa Kylie, might be Jenner, hol' up
Let's fight about it, she leave wit' the winner

Issa, issa, issa, issa
Issa, issa, issa, issa

Issa knife,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.