21 Savage - Yea Yea Yea

Yea yea yea yea yea whole lotta chicks
Yea yea yea yea yea whole lotta checks
Yea yea yea yea yea whole lotta sex
Yea yea yea yea yea I'm on Percoc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.