Ozuna - Humo y Alcohol

Ya no es como ayer
Mi boca cuando besa tu piel
Es totalmente diferente
Solo quiero darte placer

Me has engañado tantas veces
Que al dolor ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.