Ozuna - Te Vas

Ya ni duermo
Al saber que a mi lado no estás
Noches de llanto
Preguntándole a la vida si volverás

Y sufro como no te imaginas amor
Tengo s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.