Justin Quiles - No Quieren Que Gane

No quieren que gane yo
Que salga bonito los sábados
Me tiran la Mala y yo
Sigo por encima eso es lo que les duele

No quieren que gane, no
N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.