Jacob Forever - La Dura

Mira que me paso el dia
Diciendote cosas bonitas
Tengo un repertorio de versos
Y tu ni siquiera una miradita
Que yo contigo me fuera
Al fin del m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.