Gemeliers - Tan Sólo Tú y Yo

Tan solo tú y yo disfrutándonos
Con la piel en la arena y prometiéndonos
Un amor verdadero un te quiero sincero
Una vida sin ti cariño yo no la qui...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.