Gemeliers - Dime Qué Pasó

Sin dormir
Sin recordar
Ya no sé en qué lugar
Ya ni sé en qué ciudad estoy

Y tu voz
No suena igual
Sé que algo cambió
Pero sigo llamando y q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.