Justin Quiles - Si El Mundo Se Acabara

Si hoy el mundo se acabara, yo contigo me acostara
Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada
Si fuera mi ultimo deseo, solo contigo yo q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.