Ozuna - Amor Genuino

(Oh oh)
(Hydro)
(Ozuna)
(Oh oh)

Ten valor de decir (Valor de decir)
Que no quieres seguir
Si intentar no es el plan (Intentar no es el plan)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.