Justin Quiles - Shorty

No sé ni cuándo fue ni cómo sucedió
Normalmente esto no pasa
De que te extrañe en mi casa (Yeah yeah yeah yeah)

No sé ni cuándo fue ni cómo suced...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.