Justin Quiles - Estilo de Vida

Tu estilo de vida yo ni lo sigo (Yeah yeah)
Tú tienes muchos y yo pocos amigos (Yeah yeah yeah)
Soy de los que observa y no comenta (Comenta)
Y cua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.