Justin Quiles - Sábanas Mojadas

Uuh

Llegaste con poca ropa (Ropa)
Siempre eres tú quien me invoca (Invoca)
A que te bese la boca (Bebé)
Te vas y dejas tu humedad (Oh oh oh)

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.