Dalex - Yo No Me Enamoro

Climaxxx
(Que yo no me enamoro
Porque yo no tengo
Yo no me enamoro
Un besito por aquí y un besito por allá)

Tú mirada te delata y me dice que q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.