Bizzey - Zielige Gozer

T-T-Trobi on the beat

Zeg me, voor wie doe je sjiekie?
Ik kijk dwars door je heen
Wij geven geen fuck om de kleur van je zolen
Beetje lachgas, b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.