Brray - Hay Que Celebrar

Say whoa oh
Vamos a perrear to'a la noche entera
Hay que celebrar que estas soltera
Say whoa oh

Le gusta sueveci', suaveci', suevecito
Le gusta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.