Bizzey - S/O naar de...

Ramiks, bitch
Bizzey!

We poppen batra's in de club
Shoutout naar die haters
Dankje voor m'n money en dankje voor die gage
Batra's in de club
D...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.