Ozuna - Vacía Sin Mí

Salen a flote tus sentimiento' cuando tú me ve' (Cuando tú me ve')
No me busque' la vuelta, ya te superé (Ya te superé)
Tu me fallaste a mí, el karm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.