Ty Dolla $ign - Back Up

Dolla $ign got a money counter
Dolla gonna fuck her on the counter
Word is that I got my racks up
Told the lil bitch don't act up
Got her back up ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.