Frank Boeijen - Zwart Wit

Hij liep daar in de stad
'S Avonds laat
Plotseling aan de overkant
Zag hij ze staan
Iemand riep „je hoort niet bij ons“
Mes, steek, pijn

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.