Frank Boeijen Groep - Goudzoekers

Jij jij wilt teveel
Nog voor de nacht voorbij is
Ik drink teveel
Dan word ik te openhartig
He he doe een dans voor mij
Geef me jouw geheimen prij...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.