21 Savage - Out for the night, pt. 2

Give her back shots 'til her back hurt (Back shots)
Thumb through the money 'til my hands hurt (Cash out)
Wanna go on a date? You gotta dance first ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.