Bad Bunny - Si Estuviésemos Juntos

Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh
Yeh-yeh-yeh-yeh
Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh
Yeh

No sé si tu boca está besando a otra
En estos momentos, en estos momentos
Y no sé ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.