21 Savage - Break da law

(Southside on the track, yeah)

Yeah
Cut the bullshit, I'm not with it
Call your main bitch, she let me hit it
Haha, ha
(Metro Boomin want some ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.