Bad Bunny - Solo de Mí

No me vuelvas a decir "Bebé" (¡No!)
Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy sólo de mí
No me vuelvas a decir "Bebé" (Yeh, eh)
Ya tú lo sabe' que yo no e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.