Bad Bunny - Desde El Corazón

Yeh yeh yeh yeh
Yeh, yeh, yeh, yeh, eh

Benito Martínez
De Puerto Rico
Empezamo' de abajo
Ahora somos rico'
Pero nunca olvido de donde salí
Y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.