Songteksten van Faithmusic Manila


Biyaya Mo
Biyayang Ganap
Higit Sa Sapat
Ikaw Ang Lahat
Inako Mo
Labis
Pag-Asa
Pasasalamat
Sa 'Yo Hesus
Wala Nang Maidaragdag