XXXTENTACION - Arms Around You

Oh-oh (ooh, ooh)
(Lil Pump, Maluma, baby)
Mally, Mally Mall

Arms around you
Te amo mami, let me hold you
Wrap me arms right around you, girl, o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.