Luis Fonsi - Imposible

Fonsi (¡Ay!)

Eso que te falta cuando estás con él
Que te mire y que te haga sentir mujer
No te mientas que él nunca te hará el amor
Como yo, com...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.