Bizzey - EWA

Bizzey
Aaah

Ewa, ewa, hola señorita
Ook al ben ik skaffa
Jij mag op de picca
Ooh hee niemand wilt zo graag
Het is oke (ke ke ke ke ke ke)
Het...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.