El Alfa - Con Silenciador

Mira dime el Alfa
Los intocables
Los Iluminati
Real hasta la muerte, bebe

Has coro conmigo pa' que te hagas millonario
Has coro conmigo pa' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.