Bad Bunny - La Romana

Yeh, yeh, yeh

Pásame la hookah, ¡eh!
Que el coro ya está prendí'o
La' mujere' andan sin marí'o, ¡eh!
Pásame la hookah, ¡eh!
Polo Norte, con to'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.