Justin Quiles - No Quiero Amarte

Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte (mamacita)
Quiero recogerte un Viernes y entregarte un Martes (Zion, baby)
Que conmigo la pases como con na...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.