Alejandro Sanz - El Último Adiós

(Ricky Martin) Se quebró la calma y el silencio en ruido se volvió
(Alejandro Sanz) Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor

(Thalia) Se ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.