Gígolo y La Exce - Sexto Sentido

Gigolo y La Exce

En busca de caricias muertas
Y algunas esperanzas rotas
Me enrede entre sus entrepiernas
Y así besando su boca

Fui culp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.