Cosculluela - 23

Anuel
Real hasta la muerte, oíste cabrón?
Mera dime Coscu, los Illuminati

A mí el trabajo me lo envía un mexicano
Yo le compré los altos de ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.