Ñengo Flow - 47

Bebé tú no me vas a olvidar
To' estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho
Y yo te devoro como un animal
Yo sé que...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.