Luis Mariano - LAVANDIERES DU PORTUGAL (LES)

LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL1.
Connaissez-vous des lavandières,
comm' il y'en a au Portugal
Surtout celles de la rivière de la ville de Setubal
Ce ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.