Farruko - Liberace

Real hasta la muerte
Anuel
Carbon Fiber Music

Hablen si quieren
Pararme no pueden
Yo tengo lo mío me busco lo mío
Y ustedes na' de esto lo tie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.