Lil Wayne - Bitches & Bottles (Let's Get It Started)

Let's get it started, let's go dumb and retarded
Let's get high as we wanna, let's go and burn up a forest
Girl there's other precautions, get the car...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.