Jay-z - 99 Problems (Jay-Z Version)

If you're having girl problems I feel bad for you son
I got ninety nine problems but a bitch ain't one

I got the rap patrol on the gat patrol
Foe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.