Andres Calamaro - SOS un Perdedor

Todavía no termino de comprender tus actitudes
Todavía no termino de comprender
Si agredir es expiar tus realidades cotidianas
Yo no soy tu blanco lo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.