Andres Calamaro - Por Una Cabeza

Por una cabeza de un noble potrillo
Que justo en la raya afloja al llegar
Y que al regresar parece decir
"No olvides hermano, vos sabés no hay que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.