Andres Calamaro - Tus Viejas Cartas

Estuve leyendo tus viejas cartas
Donde me hablabas de amor
Usando palabras querías decirme
"ya no puedo estar sin vos"

Y dónde quedó ahora, esa ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.