Andres Calamaro - Apuesta por el R 'n' R

Ya no puedo darte el corazon
Ir donde quieran mis botas
Y si quieres que te diga que hay que hacer
Te dir que apuestes por mi derrota

Quitate la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.