Andres Calamaro - Cada Vez Que Digo Adios

Nena no te pongas mal
Sabes que esto cambiara
Yo luche tanto tiempo
Por lograr lo que ahora tengo
Que es muy grande la ciudad
Si no estas bien convenc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.